صفحه اصلی

 

       

 

***اطلاعيه مهم***

  ثبت نام بدون آزمون 1-94-93  دانشگاه آزا د اسلامي مهاجران در مقاطع

كارداني-كارشناسي ناپيوسته-

كارشناسي پيوسته

از تاريخ 21/05/93 لغايت 01/06/93

...................................

 


 

اطلاعيه مهم

 

ضمن عذرخواهي، با توجه به برطرف شدن مشکل اينترنتي انتخاب واحد نيمسال اول 94-93 زمان انتخاب واحد از ساعت 16 مورخ26/6/93 انجام خواهدشد

 

معاون آموزش دانشگاه

 .................................................................................

    

     

 

     

منوي اصلي

بورد اطلاع رساني دانشجويي

ورود همكاران

پیوند های مفید