صفحه اصلی

 

       

 

مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان جديد الورود

سال تحصيلي 2-93-92   

...........................................................................

***اطلاعيه مهم***

  ثبت نام بدون آزمون 2-93-92 دانشگاه آزا د اسلامي مهاجران در مقاطع

كارداني

كارشناسي ناپيوسته

كارشناسي پيوسته

جهت اطلاع از اطلاعيه هاي هر مقطع روي آن مقطع كليك كنيد

...................................


 

 

                    

 

.......................................................................................................................................................................................................      

     

 

 

 

 

 

 

تغيير شماره تلفن هاي دانشگاه

 

شماره جديد

شماره قديم

08638625819

08624625819

08638625820

08624625820

08638625821

08624625821

08638625822

08624625822

08638625817

08624625817

08638626818

08624626818

08638626775

08624626775

08638626814         فكس دانشگاه

08624626814

     

منوي اصلي

بورد اطلاع رساني دانشجويي

ورود همكاران

پیوند های مفید