بيانيه مهم

                                                                                                      

دانشگاه آزاد اسلامي مهاجران  اقدام توهين آميز وغير قابل دفاع يك نشريه فرانسوي در جسارت به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام (ص) را محكوم ميكند         

 

دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه

اطلاعیه مهم

 

 

     

منوي اصلي

ستاد شاهد دانشگاه

بورد اطلاع رساني دانشجويي

ورود همكاران

پیوند های مفید